Historie

 

"Het lykt wel een trem" zeiden sommige Leeuwarder stamgasten van de houten Bierhalle in 1870. De Bierhalle was destijds niet alleen van hout, maar de dakrand leek ook sterk op die van het oude station en de Bierhalle was altijd vol met gezellige mensen.


Voor De Bierhalle langs liep vroeger een vaart, de Tillehaven. Deze vaart is gedempt in 1867.
In 1927 werd De Bierhalle verbouwd; de huidige gevel is nog bijna dezelfde als die van toen.

De Bierhalle heeft steeds een belangrijke plaats in het verenigingsleven van Grou ingenomen.
Nog altijd wordt, vooral tijdens de winterperiode, De Bierhalle intensief gebruikt door veel verenigingen. Om deze band te ondersteunen sponsort De Bierhalle op dit moment dan ook veel Grouster verenigingen.

Traditioneel vindt in De Bierhalle sinds jaar en dag de loting plaats voor het Skūtsjesilen, een jaarlijks terugkerend zeilspektakel tussen 14 Friese dorpen en steden.

Met zijn vele activiteiten zowel 's zomers als 's winters, is De BIERHALLE tegenwoordig nog steeds het dorpscafé van Grou.